Project NIEUW Oud Oost

Het zit er al een tijdje aan te komen. Sportclub Cambuur vertrekt uit de wijk Oud Oost en krijgt een nieuwe plek bij het WTC. Velen vinden dat jammer, maar het biedt ook kansen. Want wat gaat er met het Cambuurplein, het voetbalstadion, de winkels en de velden erachter gebeuren?

De gemeente gaat daar samen met buurtbewoners, wijkpanels, ondernemers, supporters, woningcorporaties, Cambuur (Verbindt) en de eigenaar van het huidige voetbalstadion Leyten plannen voor maken.

Dat doen we in het project Nieuw Oud Oost, samen naar een nieuwe (Cam)buurt!

Op deze website leest u hoe we dat gaan doen.

In het hart van Oud Oost

Bij het woord Cambuur denken veel Leeuwarders direct aan Sport Club Cambuur, de voetbalclub. Maar Cambuur is ook een buurt in het hart van de wijk Oud Oost. Het Oud Oost waar zoveel gebeurd is de afgelopen zeventig jaar, en waar ook zoveel hetzelfde is gebleven.

Van puzzels naar een plan

BEKIJK DE REACTIES, BOUWSTENEN EN HET STEDENBOUWKUNDIG PLAN

Actueel

Besluit over stedenbouwkundig plan

Het college van burgemeester en wethouders vraagt aan de gemeenteraad om het stedenbouwkundig plan vast te stellen. Bekijk het stedenbouwkundig plan op deze website. Houd de agenda op www.leeuwarden.nl/politiek-en-bestuur in de gaten voor de data waarop de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan bespreekt. Meer weten? Lees verder op deze website of lees de nieuwbrief van oktober 2022.

Kom naar de inloopmarkt op 2 maart en bekijk de plannen!

 

Beste bewoner,

Tijdens de informatiemarkt in september vorig jaar presenteerden ontwikkelaar Leyten (eigenaar van het huidige stadion) en de gemeente de voorlopige plannen voor de plek van het huidige Cambuurstadion, de velden erachter en het Cambuurplein. Met uw waardevolle reacties werkte stedenbouwkundig bureau DAAD het stedenbouwkundig plan verder uit. Ook de reacties van de klankbordgroep van organisaties, ondernemers en bewoners uit de wijk namen zij mee.

We leggen het stedenbouwkundig plan nu ter inzage. Dat betekent dat u officieel op het plan kunt reageren. Daarom willen wij het plan nog een keer aan u presenteren. Wij nodigen u daarom uit voor een inloopmarkt op woensdag 2 maart in het Cambuurstadion. Tussen 18:00 en 21:00 uur presenteren wij de plannen voor Nieuw Oud Oost. U kunt langskomen op een tijdstip dat u past. U kunt die avond zien hoe we samen de inrichting van dit mooie stukje Leeuwarden voor ogen hebben en wat er sinds september vorig jaar is veranderd.

In deze nieuwsbrief leest u meer over deze inloopmarkt, het stedenbouwkundig plan en hoe u erop kunt reageren. Ook informeren wij u over de volgende stappen die we gaan nemen in dit project.

Zien wij u bij de inloopmarkt? Samen werken we verder aan een nieuwe (Cam)buurt!

Hein de Haan,
Wethouder Gebiedsontwikkeling en Wonen

Folkert Leijten,
Directeur Leyten

Uitnodiging inloopmarkt
Woensdag 2 maart
Van 18:00 tot 21:00 uur
Cambuurstation

Gezondheidscheck inloopmarkt
Wij houden ons aan de geldende coronamaatregelen.
Kijk op www.rijksoverheid.nl voor meer informatie.

Blijft u thuis vanwege klachten?
Bekijk de plannen op deze website.

Stegenbouwkundig plan in een overzichtelijk boekje

In de afgelopen maanden hebben we met elkaar mooie stappen gezet. We verwerkten de opmerkingen en ideeën die zijn opgehaald tijdens de informatiemarkt en de presentatie aan de klankbordgroep. Het stedenbouwkundig bureau DAAD verwerkte dit allemaal in een stedenbouwkundig plan. Daarvoor maakten ze een overzichtelijk boekje. Lees in de nieuwsbrief van februari 2022 meer over het stedenbouwkundig plan en welke stappen we de komende maanden gaan zetten, op weg naar een nieuwe (Cam)buurt.

Op weg naar een stedenbouwkundig plan

In de stappen maakten we van drie plannen, één puzzel voor Nieuw Oud Oost. Deze eerste puzzel presenteerden wij aan u tijdens een digitale bijeenkomst in februari van 2021. Bewoners, belanghebbenden en de gemeenteraad hebben op deze puzzel – het concept stedenbouwkundig model – gereageerd. De komende maanden gaan we verder met het maken van het stedenbouwkundig plan. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarvoor het stedenbouwkundig model als basis vastgesteld. Lees de nieuwsbrief van juni 2021 u meer over dit model en welke stappen we de komende maanden gaan zetten, op weg naar een nieuwe (Cam)buurt.

Het maken van plannen voor Nieuw Oud Oost gaat door

De Stadion Ontwikkeling Cambuur bv (SOC) heeft als initiatiefnemer en ontwikkelaar bij de gemeente aangegeven dat de businesscase voor de gebiedsontwikkeling WTC Cambuur niet haalbaar is. Dat betekent op zijn minst uitstel van de bouw van het nieuwe Cambuurstadion. Dit nieuws werd afgelopen woensdag bekend. U heeft het vast gehoord of gelezen.

Alle betrokken partijen dragen de gebiedsontwikkeling bij het WTC met een nieuw Cambuurstadion een zeer warm hart toe. Dat laat het vele werk van de afgelopen zeven jaar zien.

De SOC heeft aangegeven in overleg te willen om tot een goede afwikkeling van de gemaakte afspraken te komen. De betrokken lokale partijen, SC Cambuur, Bouwgroep Dijkstra Draisma, WTC, Van Wijnen, ROC Friese Poort en gemeente Leeuwarden, onderzoeken de komende periode wat dit teleurstellende nieuws betekent voor de toekomst van de gebiedsontwikkeling en op welke wijze een doorstart eventueel mogelijk is. Hier zetten zij zich onverminderd voor in. Of dat lukt is afhankelijk van vele factoren; het is een complexe situatie.

Voor het project Nieuw Oud Oost betekent dit dat we doorgaan met het maken van plannen voor een nieuwe (Cam)buurt.

Digitale informatiebijeenkomst bouwstenen

Het was even stil rond het project Nieuw Oud Oost. Achter de schermen is niet stilgezeten. Wat is er de afgelopen maanden dan gebeurd? En wat gaan we de komende maanden doen? Lees de nieuwsbrief van november 2020 en januari 2021.

De gemeente heeft na de zomer alle reacties op drie toekomstideeën verzameld. Wat zijn de plussen van elk idee, de minnen en wat zou terug moeten komen in één plan? De gemeente heeft 5 bouwstenen gehaald uit de reacties is daarmee gaan puzzelen. Hoe passen deze bij elkaar? De gemeente wil u graag deze eerste puzzel laten zien tijdens een digitale bijeenkomst op dinsdag 9 februari en is benieuwd naar uw reactie.

Het is zover, de plannen staan online!

Hoe gaat het met het project Nieuw Oud Oost? Hoe gaan het Cambuurplein, het huidige voetbalstadion en de velden erachter uitzien? De afgelopen weken maakten de drie projectteams hun uitwerking van hun idee voor de toekomst. Wat vindt u van deze ideeën? Bekijk ze op de pagina TEAMS  en laat uw reactie achter!

Bijeenkomst 7 mei gaat niet door

We kunnen vanwege de coronamaatregelen nog niet bij elkaar komen. Daarom gaat de bijeenkomst op 7 mei niet door. Samen met de projectteams kijken we op welke andere manier we de plannen aan de buurt kunnen presenteren. We houden je via deze website en via de nieuwsbrief op de hoogte.

Bekijk de boodschap van Wethouder Hein de Haan in de video.

Wethouder Hein de Haan:
“Vanuit huis werken we aan een nieuw thuis en hart voor Nieuw Oud Oost”

In het project Nieuw Oud Oost werken we aan een nieuw hart voor Oud Oost en aan een nieuw thuis. Een plek waar u zich als buurtbewoner thuis voelt op het Cambuurplein, waar u elkaar kunt ontmoeten in een groene omgeving of waar u als buurtbewoner samen met anderen een nieuw woning vindt.

Het is een bijzondere tijd waarin we met zijn allen het coronavirus proberen te bestrijden. Door zoveel mogelijk thuis te blijven en afstand van elkaar te houden. En juist in het project Nieuw Oud Oost is het belangrijk dat we elkaar ontmoeten.

Ik zie dat buurtbewoners, de vrijwilligers van De Klomp, supporters, de ondernemers en organisaties uit de wijk dat in de projectteams toch is gelukt, weliswaar digitaal vanuit huis. Samen bouwen we verder aan een nieuwe (Cam)buurt!

Wanneer we elkaar echt weer kunnen ontmoeten, weet ik nog niet. Samen met de projectteams kijken we hoe we de plannen op een andere manier aan u kunnen presenteren. Als dat niet tijdens een bijeenkomst kan, doen we dat digitaal. Hopelijk tot snel!

Voor nu: blijf thuis, blijf gezond!

Lees voor een update van de projectteams de Wijkkrant Oud Oost.

De projectteams zijn aan de slag!

Maandag 10 februari 2020 was de startbijeenkomst voor de projectgroepen. Tijdens de bijeenkomst was er uitleg over de uitgangspunten, stelden de drie geselecteerde bureaus zich voor en leerden de projectgroepleden elkaar kennen. De bureaus die de team begeleiden zijn HKB (Groningen), DAAD Architecten(Beilen) en Common Ground Common Sense (Leeuwarden). Op de pagina TEAMS doen zij verslag.

Op zoek naar het DNA

Wat kenmerkt de buurt? Wat kenmerkt de mensen? Wat maakt de omgeving zo bijzonder? Hoe zit het met normen en waarden? We gingen actief opzoek naar het DNA in de buurt  in de eerste stap op weg naar een nieuwe (Cam)buurt , voordat we echt aan de slag gingen met het maken van plannen.

FAQ items aan het laden...

Om welke locatie gaat het?

Het project Nieuw Oud Oost gaat over het gebied tussen de Insulindestraat en de Coopmansstraat, de voormalige Marathonstraat. Dus het Cambuurplein, het huidige voetbalstadion en de velden erachter.

Maak deel uit van NIEUW Oud Oost, laat je mening horen

DOE MEE