Samen naar een nieuwe (Cam)buurt

Al jaren wordt gesproken over de plek waar nu het Cambuurstadion staat. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de toekomstplannen van de sportclub. Nu de plannen voor een nieuw Cambuurstadion bij het WTC en de Elfstedenhal door kunnen gaan, kunnen we ook plannen maken voor de huidige stadionlocatie.

En dat doen we als gemeente samen met de eigenaar van het huidige stadion, het wijkpanel, organisaties uit de wijk, woningcorporaties, Cambuur (Verbindt), supporters en ondernemers uit de buurt. Én natuurlijk met u, de buurtbewoners.

Stappen

Ongeveer een jaar geleden zijn we gestart met het project Nieuw Oud Oost. Samen met u begonnen we de reis naar een nieuwe Cambuur(t)! We deelden verhalen over de buurt, en maakten het DNA van de wijk.

Begin 2020 was dat de input voor drie groepen van bewoners, ondernemers, supporters en andere betrokken organisaties om eigen ideeën en plannen te maken voor de toekomst van het Cambuurplein, het voetbalstadion en de velden erachter.

De plannen werden voor de zomer van 2020 gepresenteerd via een nieuwsbrief en de website. Iedereen kon tijdens de zomer een reactie geven. U heeft de plannen misschien ook wel gezien op de hekken rond de voetbalvelden.

Hoe zien de volgende stappen eruit?

Tot december 2020: puzzelen met bouwstenen

De gemeente gaat met de mogelijke bouwstenen puzzelen. Hoe past alles bij elkaar? En wat moeten we verder uitzoeken of onderzoeken?

Begin 2021:

Het college van burgemeester en wethouders bespreekt de analyse van reacties uit de omgeving en de legpuzzel van bouwstenen voor één plan. Deze puzzel presenteren wij aan u tijdens een (digitale) informatiebijeenkomst op dinsdag 9 februari. U krijgt alle ruimte om te reageren en vragen te stellen. In het begin van 2021 ontvangt u een uitnodiging voor de bijeenkomst. De gemeenteraad bespreekt de puzzel met bouwstenen ook en kan een reactie geven op het model (zogenoemde wensen en bedenkingen).

Tot zomer 2021: stedenbouwkundig vlekkenplan 

De wensen en bedenken zijn weer input voor het maken van een stedenbouwkundig vlekkenplan. Wat komt ongeveer op welke plek in het gebied? Hoeveel woningen moeten er bijvoorbeeld komen? En welke afspraken maken we met partners die mee gaan doen in het project?

Tot einde 2021: stedenbouwkundigplan en inrichtingsplan

We gaan steeds meer naar details in het maken van een stedenbouwkundig plan en inrichtingsplan. Ook kijken we naar welstandseisen en maken we een begin met een bestemmingsplan.

Doet u mee?

We willen deze stappen weer samen met u zetten. Wilt u meedenken in de volgende stap? Geef u alvast op via nieuwoudoost@leeuwarden.nl. Vertel dan ook wie u bent en wat uw contactgegevens zijn.