Samen naar een nieuwe (Cam)buurt

Al jaren wordt gesproken over de plek waar nu het Cambuurstadion staat. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de toekomstplannen van de sportclub. Nu de plannen voor een nieuw Cambuurstadion bij het WTC en de Elfstedenhal door kunnen gaan, kunnen we ook plannen maken voor de huidige stadionlocatie.

En dat doen we als gemeente samen met de eigenaar van het huidige stadion, het wijkpanel, organisaties uit de wijk, woningcorporaties, Cambuur (Verbindt), supporters en ondernemers uit de buurt. Én natuurlijk met u, de buurtbewoners.

Welke stappen hebben we gezet?

Najaar 2019: start project Nieuw Oud Oost

Zijn we gestart met het project Nieuw Oud Oost. Samen met u begonnen we de reis naar een nieuwe Cambuur(t)! We deelden verhalen over de buurt, en maakten het DNA van de wijk.

Begin 2020: plannen maken

Maakten drie groepen van bewoners, ondernemers, supporters en andere betrokken organisaties plannen met hun eigen ideeën voor de toekomst van het Cambuurplein, het voetbalstadion en de velden erachter.

De plannen werden voor de zomer van 2020 gepresenteerd via een nieuwsbrief en de website. Iedereen kon tijdens de zomer een reactie geven. U heeft de plannen misschien ook wel gezien op de hekken rond de voetbalvelden. Uit de drie plannen kwamen 5 bouwstenen waarmee we een stedenbouwkundig model maakten. Dat wordt input voor het stedenbouwkundig plan.

Tot december 2020: puzzelen met bouwstenen

De gemeente ging met de mogelijke bouwstenen puzzelen. Hoe past alles bij elkaar? En wat moeten we verder uitzoeken of onderzoeken?

Juni 2021: plankaart en 3D plan voor Nieuw Oud Oost

Bureau DAAD ging aan de slag met het stedenbouwkundig model en heeft hier een plankaart en driedimensionaal plan van gemaakt. Zo kan iedereen goed zien hoe het plan eruit ziet in bijvoorbeeld verschillende hoogtes van gebouwen. Ze verwerkten hier ook thema’s in als parkeren & verkeer en groen & water. Dit plan presenteerden ze aan de gemeente, Leyten en de klankbordgroep.

Juli 2021: verwerken opmerkingen in nieuwe plankaart en 3D plan

De opmerkingen verwerkte DAAD in een aangepaste plankaart en 3D plan. Ook keken ze extra goed naar de invulling van het groen voor Nieuw Oud Oost. Ook hebben ze voor na de zomer 2021 een informatiemarkt voorbereid.

September 2021: informatiemarkt

Zaterdag 11 september organiseerde DAAD een informatiemarkt. Hier werd het plan gepresenteerd en kon iedereen meepraten over de invulling van bijvoorbeeld de groenstructuur. Denk aan onderwerpen zoals klimaatadaptatie, mobiliteit, biodiversiteit en bewegen.

Begin 2022: stedenbouwkundig plan in een boekje

De opmerkingen en ideeën die zijn opgehaald tijdens de informatiemarkt verwerkte DAAD allemaal in één stedenbouwkundig plan. Daarvoor maken ze een overzichtelijk boekje.

Maart/april 2022: stedenbouwkundig plan ligt ter inzage

Dit stedenbouwkundig plan ligt ter inzage van 24 februari tot en met woensdag6 april. Dit betekent dat u het plan kan bekijken en hierop mag reageren. Vervolgens verzamelen we alle reacties en zetten deze in een zogenoemde reactienota. De gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit over het stedenbouwkundig plan. U kunt het stedenbouwkundig plan tijdens de inloopmarkt op 2 maart 2022 bekijken of hier digitaal. Meer informatie over het geven van een reactie op dit plan, leest u op www.leeuwarden.nl.

Hoe zien de volgende stappen er uit?

We hebben bureau DAAD gevraagd om Leyten en de gemeente in de volgende stappen te helpen. DAAD is één van de bureaus die eerder al een groep bewoners en belanghebbenden hielp met het maken van één van de drie toekomstideeën. Tijdens al deze stappen werken we ook aan een sociaal programma, zodat het leven in de buurt en de hele heel Oud Oost verbetert.

Nov. 2022: besluit gemeenteraad stedenbouwkundig plan

Burgemeester en wethouders vragen aan de gemeenteraad om het stedenbouwkundig plan vast te stellen. Waarschijnlijk neemt de gemeenteraad eind november 2022 een besluit.

Houd de agenda van de gemeenteraad op www.leeuwarden.nl/politiek-en-bestuur in de gaten voor de definitieve data. Hier leest u ook hoe u zich kunt aanmelden om in te spreken tijdens het politiek podium. Tijdens het inspreken bij de gemeenteraad kunt u aangeven wat u van het stedenbouwkundig plan vindt.

December 2022: ontwerpbestemmingsplan ter inzage

Om Nieuw Oud Oost te kunnen bouwen, moet de gemeente het bestemmingsplan aanpassen. In een bestemmingsplan omschrijft de gemeente waarvoor de grond en gebouwen gebruikt mogen worden en welke ontwikkelingen er in de toekomst mogen komen.

Dit ontwerpbestemmingsplan leggen we ter inzage. Dat betekent dat u het bestemmingsplan kunt lezen en dat u officieel kunt aangeven wat u van het bestemmingsplan vindt. In januari 2023 organiseren we een inloopbijeenkomst over het bestemmingsplan. Wij informeren u zodra het ontwerpbestemmingsplan ter inzage komt en wanneer de datum van de inloopbijeenkomst bekend is.

Januari 2023: inloopbijeenkomst ontwerpbestemmingsplan

Begin januari is er een inloopbijeenkomst over het bestemmingsplan. Hier kunt u vragen stellen over het bestemmingsplan.

En verder?

Na het vaststellen van het stedenbouwkundig plan wordt een inrichtingsplan gemaakt. De gemeente maakt afspraken met ontwikkelaar Leyten hoe dit precies gaat. Wij houden u op de hoogte. In het inrichtingsplan maken we alle plannen nog preciezer en richten we de ruimte echt in. Het echte bouwen duurt nog even. We verwachten dat dit in de loop van 2024 kan.

Deze planning is onder voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.