Samen naar een nieuwe (Cam)buurt

Al jaren wordt gesproken over de plek waar nu het Cambuurstadion staat. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de toekomstplannen van de sportclub. Nu de plannen voor een nieuw Cambuurstadion bij het WTC en de Elfstedenhal door kunnen gaan, kunnen we ook plannen maken voor de huidige stadionlocatie.

En dat doen we als gemeente samen met de eigenaar van het huidige stadion, het wijkpanel, organisaties uit de wijk, woningcorporaties, Cambuur (Verbindt), supporters en ondernemers uit de buurt. Én natuurlijk met u, de buurtbewoners.

Stappen

Stap 1

DNA van Nieuw Oud Oost (tot eind 2019)

Voordat we begonnen met plannen maken, gingen we op zoek naar wat deze buurt uniek en bijzonder maakt. Wat zijn de verhalen uit de wijk, wat zijn de sterke punten, wat kan beter? We liepen met elkaar dwars door de wijk en gingen in gesprek op 10 december in het Cambuurstadion. Via deze website kon men op de video’s over het DNA reageren. Lees meer over het DNA van Nieuw Oud Oost.

Stap 2
Het maken van 3 projectteams (januari 2020)

We maakten 3 projectteams van ongeveer 15 personen waar onder andere de gemeente, Leyten, woningcorporaties, het wijkpanel, ondernemers, studenten en organisaties uit de buurt, supporters en wijkbewoners aan meedoen. Het DNA van de buurt nemen zij mee in de plannen. Op 10 februari startten zij onder begeleiding van professionele bureaus. Tijdens de startbijeenkomst was er uitleg over de uitgangspunten, stelden de drie geselecteerde bureaus zich voor en leerden de projectgroepleden elkaar kennen. De bureaus die de team begeleidden zijn HKB (Groningen)DAAD Architecten(Beilen) en Common Ground Common Sense (Leeuwarden).

Stap 3

Het maken van 3 plannen (tot en met mei)

Elk projectteam werkte onder begeleiding van een professioneel bureau een eigen idee uit voor Nieuw Oud Oost. Hiervoor kwamen zij regelmatig bij elkaar. Door Corona was dat de laatste tijd vooral digitaal. Een verslag van de werkgroepen heeft u kunnen lezen in de wijkkrant van Oud Oost.

Stap 4


Presentatie van de 3 plannen (voorjaar 2020)

Voor het presenteren van de 3 toekomstbeelden wilde de drie projectteams hun ideeën aan u presenteren tijdens een informatiemarkt op 7 mei. Helaas kon dat niet doorgaan door het coronavirus. Grote bijeenkomsten organiseren is nog steeds niet mogelijk. Daarom presenteren zij de plannen nu digitaal op deze website. Bekijk de plannen op de pagina TEAMS en geef uw mening!

Stap 5
Het samenvoegen naar 1 plan (zomer 2020)

De gemeente verzamelt deze zomer eerst alle reacties, voordat zij één plan maakt. Het is de bedoeling dat na de zomer alle onderdelen op een rij staan voor het gezamenlijke plan. Of alle gewenste onderdelen passen in één plan weten we nog niet. Soms is een compromis nodig.  Het college van burgemeester en wethouders neemt over dit gezamenlijke plan een besluit.

Dit vormt dan weer de basis voor het maken van een stedenbouwkundig plan, zoals dat heet. Het maken van het stedenbouwkundig plan duurt tot ongeveer eind 2020. Natuurlijk houden we u tijdens elke stap op de hoogte!

Dan zijn we er nog niet. Nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen over het stedenbouwkundig plan, maakt de gemeente meestal een bestemmingsplan. Dat proces duurt vaak nog een jaar.