Samen naar een nieuwe (Cam)buurt

Al jaren wordt gesproken over de plek waar nu het Cambuurstadion staat. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de toekomstplannen van de sportclub. Nu de plannen voor een nieuw Cambuurstadion bij het WTC en de Elfstedenhal door kunnen gaan, kunnen we ook plannen maken voor de huidige stadionlocatie.

En dat doen we als gemeente samen met de eigenaar van het huidige stadion, het wijkpanel, organisaties uit de wijk, woningcorporaties, Cambuur (Verbindt), supporters en ondernemers uit de buurt. Én natuurlijk met u, de buurtbewoners.

Welke stappen hebben we gezet?

Najaar 2019: start project Nieuw Oud Oost

Zijn we gestart met het project Nieuw Oud Oost. Samen met u begonnen we de reis naar een nieuwe Cambuur(t)! We deelden verhalen over de buurt, en maakten het DNA van de wijk.

Begin 2020: plannen maken

Maakten drie groepen van bewoners, ondernemers, supporters en andere betrokken organisaties plannen met hun eigen ideeën voor de toekomst van het Cambuurplein, het voetbalstadion en de velden erachter.

De plannen werden voor de zomer van 2020 gepresenteerd via een nieuwsbrief en de website. Iedereen kon tijdens de zomer een reactie geven. U heeft de plannen misschien ook wel gezien op de hekken rond de voetbalvelden. Uit de drie plannen kwamen 5 bouwstenen waarmee we een stedenbouwkundig model maakten. Dat wordt input voor het stedenbouwkundig plan.

Tot december 2020: puzzelen met bouwstenen

De gemeente ging met de mogelijke bouwstenen puzzelen. Hoe past alles bij elkaar? En wat moeten we verder uitzoeken of onderzoeken?

Juni 2021: plankaart en 3D plan voor Nieuw Oud Oost

Bureau DAAD ging aan de slag met het stedenbouwkundig model en heeft hier een plankaart en driedimensionaal plan van gemaakt. Zo kan iedereen goed zien hoe het plan eruit ziet in bijvoorbeeld verschillende hoogtes van gebouwen. Ze verwerkten hier ook thema’s in als parkeren & verkeer en groen & water. Dit plan presenteerden ze aan de gemeente, Leyten en de klankbordgroep.

Juli 2021: verwerken opmerkingen in nieuwe plankaart en 3D plan

De opmerkingen verwerkte DAAD in een aangepaste plankaart en 3D plan. Ook keken ze extra goed naar de invulling van het groen voor Nieuw Oud Oost. Ook hebben ze voor na de zomer 2021 een informatiemarkt voorbereid.

September 2021: informatiemarkt

Zaterdag 11 september organiseerde DAAD een informatiemarkt. Hier werd het plan gepresenteerd en kon iedereen meepraten over de invulling van bijvoorbeeld de groenstructuur. Denk aan onderwerpen zoals klimaatadaptatie, mobiliteit, biodiversiteit en bewegen.

Begin 2022: stedenbouwkundig plan in een boekje

De opmerkingen en ideeën die zijn opgehaald tijdens de informatiemarkt verwerkte DAAD allemaal in één stedenbouwkundig plan. Daarvoor maken ze een overzichtelijk boekje.

Maart/april 2022: stedenbouwkundig plan ligt ter inzage

Dit stedenbouwkundig plan ligt ter inzage van 24 februari tot en met woensdag6 april. Dit betekent dat u het plan kan bekijken en hierop mag reageren. Vervolgens verzamelen we alle reacties en zetten deze in een zogenoemde reactienota. De gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit over het stedenbouwkundig plan. U kunt het stedenbouwkundig plan tijdens de inloopmarkt op 2 maart 2022 bekijken of hier digitaal. Meer informatie over het geven van een reactie op dit plan, leest u op www.leeuwarden.nl.

November 2022: besluit gemeenteraad stedenbouwkundig plan

De gemeenteraad vindt de plannen voor Nieuw Oud Oost mooi en heeft het stedenbouwkundig plan vastgesteld.

Mei en juni 2023: reageren op ontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

U kon van 4 mei tot en met 14 juni het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitsplan bekijken en uw mening daarover geven (zienswijze). Tijdens de inloopbijeenkomst op 9 mei kon u vragen stellen en uw mening geven.

Hoe zien de volgende stappen er uit?

Dinsdag 26 september bijeenkomst Skills garden 19.00 uur (inloop 18.30 uur)

Tijdens de bijeenkomst in het Cambuurstadion kunt u meedenken over een nieuwe ontmoetingsplek voor sport en bewegen voor jong en oud op het oude voetbalveld: Skills garden. Ook scholen, sportverenigingen en andere organisaties die te maken hebben met sport en bewegen zijn uitgenodigd. Wilt u erbij zijn? Meld u dan voor 21 september aan via het e-mailadres nieuwoudoost@leeuwarden.nl.

Maken inrichtingsplan

Stedenbouwkundig bureau DAAD maakt van het stedenbouwkundig plan een inrichtingsplan voor de openbare ruimte. Alle informatie, dromen en ideeën uit de buurt die afgelopen jaren zijn verzameld, nemen zij mee. In het inrichtingsplan komen bijvoorbeeld technische detailtekeningen van het park, de paden en straten, de inrichting van het groen, de verlichting en niet te vergeten: van de elementen waarmee we het Cambuurgevoel in Nieuw Oud Oost houden. Ook het ontwerp voor Skills garden komt hierin. Het inrichtingsplan presenteren wij aan u. U krijgt hiervoor een aparte uitnodiging.

Besluit bestemmingsplan

Om de plannen voor Nieuw Oud Oost echt te kunnen bouwen, moest de gemeente ook het bestemmingsplan aanpassen. Om ervoor te zorgen dat de gebouwen en de openbare ruimte er goed uitzien, is er ook een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Op beide plannen kon u van 4 mei tot en met 14 juni reageren. Ook was er een inloopbijeenkomst op 9 mei.

De gemeente gaat reageren op binnengekomen reacties op het ontwerp bestemmingsplan. Er is 1 reactie binnengekomen. Dit komt in een document dat een zienswijzenota heet. Burgemeester en wethouders sturen deze samen met het ontwerp bestemmingsplan naar de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt waarschijnlijk voor het einde van 2023 een besluit over het bestemmingsplan.

En verder?

Het echte bouwen duurt nog even. We denken dat dit in de loop van 2024 kan.

Deze planning is onder voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.