Samen naar een nieuwe (Cam)buurt

Al jaren wordt gesproken over de plek waar nu het Cambuurstadion staat. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de toekomstplannen van de sportclub. Nu de plannen voor een nieuw Cambuurstadion bij het WTC en de Elfstedenhal door kunnen gaan, kunnen we ook plannen maken voor de huidige stadionlocatie.

En dat doen we als gemeente samen met de eigenaar van het huidige stadion, het wijkpanel, organisaties uit de wijk, woningcorporaties, Cambuur (Verbindt), supporters en ondernemers uit de buurt. Én natuurlijk met u, de buurtbewoners.

Stappen

In het najaar van 2019 zijn we gestart met het project Nieuw Oud Oost. Samen met u begonnen we de reis naar een nieuwe Cambuur(t)! We deelden verhalen over de buurt, en maakten het DNA van de wijk.

Begin 2020 was dat de input voor drie groepen van bewoners, ondernemers, supporters en andere betrokken organisaties om eigen ideeën en plannen te maken voor de toekomst van het Cambuurplein, het voetbalstadion en de velden erachter.

De plannen werden voor de zomer van 2020 gepresenteerd via een nieuwsbrief en de website. Iedereen kon tijdens de zomer een reactie geven. U heeft de plannen misschien ook wel gezien op de hekken rond de voetbalvelden. Uit de drie plannen kwamen 5 bouwstenen waarmee we een stedenbouwkundig model maakten. Dat wordt input voor het stedenbouwkundig plan.

Wat waren de voorgaande stappen?

Tot december 2020: puzzelen met bouwstenen

De gemeente gaat met de mogelijke bouwstenen puzzelen. Hoe past alles bij elkaar? En wat moeten we verder uitzoeken of onderzoeken?

Begin 2021:

Het college van burgemeester en wethouders bespreekt de analyse van reacties uit de omgeving en de legpuzzel van bouwstenen voor één plan. Deze puzzel presenteerden wij aan u tijdens een (digitale) informatiebijeenkomst op dinsdag 9 februari. De gemeenteraad besprak de puzzel met bouwstenen ook en gaf een reactie op het model (zogenoemde wensen en bedenkingen).

Hoe zien de volgende stappen er uit?

We hebben bureau DAAD gevraagd om Leyten en de gemeente in de volgende stappen te helpen. DAAD is één van de bureaus die eerder al een groep bewoners en belanghebbenden hielp met het maken van één van de drie toekomstideeën. Tijdens al deze stappen werken we ook aan een sociaal programma, zodat het leven in de buurt en de hele heel Oud Oost verbetert.

Juni 2021: plankaart en 3D plan voor Nieuw Oud Oost

Bureau DAAD gaat aan de slag met het stedenbouwkundig model en gaat hier een plankaart en driedimensionaal plan van maken. Zo kan iedereen goed zien hoe het plan eruit ziet in bijvoorbeeld verschillende hoogtes van gebouwen. Ze verwerken hier ook thema’s in als parkeren & verkeer en groen & water. Dit plan presenteren ze aan de gemeente, Leyten en de klankbordgroep.

Juli 2021: verwerken opmerkingen in nieuwe plankaart en 3D plan

De opmerkingen verwerkt DAAD in een aangepaste plankaart en 3Dplan. Ook kijken ze extra goed naar de invulling van het groen voor Nieuw Oud Oost. Ze bereiden ook vast een informatiemarkt voor die na de zomer is.

September 2021: informatiemarkt

Als de maatregelen rond Corona het toelaten, dan organiseert DAAD een informatiemarkt rond het begin van september. Hier wordt het plan gepresenteerd en kan iedereen meepraten over de invulling van bijvoorbeeld de groenstructuur. Denk aan onderwerpen zoals klimaatadaptatie, mobiliteit, biodiversiteit en bewegen. U krijgt nog een uitnodiging voor de informatiemarkt.

Najaar/winter 2021: stedenbouwkundig plan in een boekje

De opmerkingen en ideeën die zijn opgehaald tijdens de informatiemarkt verwerkt DAAD allemaal in één stedenbouwkundig plan. Daarvoor maken ze een overzichtelijk boekje.

Eind 2021/begin 2022: bespreken in gemeenteraad

De gemeenteraad bespreekt het stedenbouwkundig plan. U bent stap voor stap betrokken bij het maken van de plannen, maar u kunt altijd nog uw mening aan de gemeenteraad meegeven in een open podium, voordat de gemeenteraad een besluit neemt over het stedenbouwkundig plan.

Na het vaststellen van het stedenbouwkundig plan wordt een inrichtingsplan gemaakt en begint de ruimtelijke procedure, zoals dat heet. Daarin passen we bijvoorbeeld het bestemmingsplan aan.

Aanmelden voor klankbordgroep

DAAD gaat stap voor stap werken. Zij bespreken de stappen ook met een klankbordgroep.
Wilt u ook nog meedenken in de volgende stap? U kunt zich nog voor de klankbordgroep opgeven tot en met 16 juni 2021. Dat doet u via het e-mailadres nieuwoudoost@leeuwarden.nl. Vertel dan ook wie u bent en wat uw contactgegevens zijn.