Spelregels en belangrijke onderwerpen

We willen samen plannen maken en teleurstellingen voorkomen. Daarom spreken we spelregels af. Ook vinden we een paar onderwerpen heel belangrijk. Voordat de projectteams aan de slag gaan met het maken van de plannen, werkt de gemeente de spelregels en belangrijke onderwerpen verder uit. Samen met het DNA van de buurt vormen deze de basis voor de toekomstplannen.

Spelregels

We willen samen plannen maken en teleurstellingen voorkomen. Daarom spreken we spelregels af. We denken aan:

 • We houden rekening met wie eigenaar is in het gebied. Leyten is eigenaar van het huidige Cambuurstadion en gemeente Leeuwarden is eigenaar van de voetbalvelden.
 • Het plan moet financieel haalbaar zijn. De kosten voor de toekomstplannen moeten betaald worden uit de opbrengsten van de ontwikkeling. Daarom is de kans groot dat er ruimte komt voor het bouwen van woningen.
 • We moeten ons houden aan de regels en wetten. Zo mogen we niet zomaar een groot winkelcentrum bouwen, omdat dit niet meer past in Leeuwarden.
 • Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een besluit over de plannen. Dat betekent soms dat niet alle ideeën meegenomen kunnen worden.

Onderwerpen die we belangrijk vinden

Als gemeente vinden we ook een paar onderwerpen belangrijk waar we rekening mee willen houden in de plannen, bijvoorbeeld:

 • Energieneutraal bouwen
 • Hergebruik van materiaal of zonder afval bouwen (circulair)
 • Verschillende soorten woningbouw
 • Ruimte voor ontmoeting (letterlijk en figuurlijk)
 • (sociale) veiligheid
 • Een groene omgeving (biodiversiteit)
 • Aanpassen aan klimaatverandering (klimaatadaptatie)
 • Duurzaamheid
 • Gezondheid

DNA en 3 plannen

In de eerste stap kon u mee het DNA van de buurt bepalen. 3 projectteams van inwoners en organisaties maakten met een professioneel bureau toekomstplannen. Iedereen kon daarop reageren. De gemeente maakt met bouwstenen 1 plan.
Bekijk de 3 toekomstplannen, bouwstenen en het stedenbouwkundig model.

11 september 2021: informatiemarkt tijdens open dag Nieuw Oud Oost

Eindelijk is het zover, we kunnen de plannen aan de buurt presenteren! Dat gebeurt tijdens een open dag op zaterdag 11 september bij Netwerkcentrum De Klomp. Komt u meepraten over de invulling van de groenstructuur?

Geef u op

Wilt u in de volgende stappen mee blijven denken? Geef u op met wie u bent en uw contactgegevens via nieuwoudoost@leeuwarden.nl.