Spelregels en belangrijke onderwerpen

We willen samen plannen maken en teleurstellingen voorkomen. Daarom spreken we spelregels af. Ook vinden we een paar onderwerpen heel belangrijk. Voordat de projectteams aan de slag gaan met het maken van de plannen, werkt de gemeente de spelregels en belangrijke onderwerpen verder uit. Samen met het DNA van de buurt vormen deze de basis voor de toekomstplannen.

Spelregels

We willen samen plannen maken en teleurstellingen voorkomen. Daarom spreken we spelregels af. We denken aan:

 • We houden rekening met wie eigenaar is in het gebied. Leyten is eigenaar van het huidige Cambuurstadion en gemeente Leeuwarden is eigenaar van de voetbalvelden.
 • Het plan moet financieel haalbaar zijn. De kosten voor de toekomstplannen moeten betaald worden uit de opbrengsten van de ontwikkeling. Daarom is de kans groot dat er ruimte komt voor het bouwen van woningen.
 • We moeten ons houden aan de regels en wetten. Zo mogen we niet zomaar een groot winkelcentrum bouwen, omdat dit niet meer past in Leeuwarden.
 • Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een besluit over de plannen. Dat betekent soms dat niet alle ideeën meegenomen kunnen worden.

Onderwerpen die we belangrijk vinden

Als gemeente vinden we ook een paar onderwerpen belangrijk waar we rekening mee willen houden in de plannen, bijvoorbeeld:

 • Energieneutraal bouwen
 • Hergebruik van materiaal of zonder afval bouwen (circulair)
 • Verschillende soorten woningbouw
 • Ruimte voor ontmoeting (letterlijk en figuurlijk)
 • (sociale) veiligheid
 • Een groene omgeving (biodiversiteit)
 • Aanpassen aan klimaatverandering (klimaatadaptatie)
 • Duurzaamheid
 • Gezondheid

Maak het DNA

In stap 1 kon u mee het DNA van de buurt bepalen. 10 december was er een bijeenkomst over het DNA in het Cambuurstadion.

Geef je reactie op de plannen

De drie projectteams hebben hard gewerkt aan een invulling voor Nieuw Oud Oost. Bekijk de ideeën en geef uw mening!

Werk mee

Inwoners en organisaties konden zich opgeven voor de projectteams die onder een professioneel bureau los van elkaar plannen maken. Inmiddels kunt u de uitgewerkte ideeën bekijken en uw mening geven.