Teams

Hoe zagen de deelnemers van de projectgroepen de toekomst van het Cambuurplein, het huidige voetbalstadion en de velden erachter? In 3 projectgroepen gingen zij aan de slag met plannen voor Nieuw Oud Oost onder begeleiding van een professioneel bureau. De projectgroepen bestonden onder andere uit buurtbewoners, wijkpanels, ondernemers, supporters, woningcorporaties, Cambuur (Verbindt), studenten, de eigenaar van het huidige voetbalstadion Leyten en gemeente Leeuwarden. De bureaus die de groepen begeleidden, kenden elk een eigen werkwijze.  Uit de drie plannen en de reacties daarop zijn 5 bouwstenen gehaald die in een stedenbouwkundig model (een eerste puzzel) voor 1 plan zijn verwerkt. Dit is het uitgangspunt voor het maken van het stedenbouwkundig plan in 2021.

Bekijk de 3 plannen

3 plannen

U kunt geen reactie meer geven op de plannen.

Bekijk het plan van Team

HKB

Bekijk plan

Bekijk het plan van Team

DAAD

Bekijk plan

Bekijk het plan van Team

Common Ground Common Sense

Bekijk plan