Teams

Hoe zien de deelnemers van de projectgroepen de toekomst van het Cambuurplein, het huidige voetbalstadion en de velden erachter? In drie projectgroepen gingen zij aan de slag  met plannen voor Nieuw Oud Oost onder begeleiding van een professioneel bureau. De projectgroepen bestaan onder andere uit buurtbewoners, wijkpanels, ondernemers, supporters, woningcorporaties, Cambuur (Verbindt), studenten, de eigenaar van het huidige voetbalstadion Leyten en gemeente Leeuwarden. De bureaus die de groepen begeleiden, kenden elk een eigen werkwijze. Bekijk de plannen en geef uw mening!

Lees voor eerdere updates van de teams ook de wijkkrant Oud Oost.

Bekijk de 3 plannen en geef uw mening!

Inmiddels zijn we aangekomen bij stap 4: Het presenteren van de drie ideeën voor de toekomst van Nieuw Oud Oost! Hiervoor wilden de drie projectteams hun ideeën aan u presenteren tijdens een informatiemarkt op 7 mei. Helaas kon dat niet doorgaan door het Coronavirus. Grote bijeenkomsten organiseren is nog steeds niet mogelijk. Daarom presenteren we de plannen digitaal op deze website.

Hoe geeft u uw mening?

Klik hieronder op het team waarvan u het plan wilt bekijken. Per plan ziet u:

  • Een uitlegvideo
  • Een plankaart of impressie van het gebied
  • Een uitgebreide toelichting op het plan in een document

Nadat u de plannen heeft bekeken, kunt u het reactieformulier invullen en versturen. In het reactieformulier geeft u per plan aan:

  • Wat u positief vindt aan het plan?
  • Wat vindt u niet goed aan het plan?
  • Welke onderdelen moeten minimaal opgenomen worden in het gezamenlijke plan?

U kunt een reactie geven tot en met 31 juli 2020. De leden van de 3 projectteams hebben elkaars plannen al bekeken. Wilt u weten wat zij van de plannen vonden? Lees alvast hun eerste conclusies.

Bekijk het plan van Team

HKB

Bekijk plan

Bekijk het plan van Team

DAAD

Bekijk plan

Bekijk het plan van Team

Common Ground Common Sense

Bekijk plan