Bouwstenen en stedenbouwkundig model

Hoe zien de deelnemers van de projectgroepen de toekomst van het Cambuurplein, het huidige voetbalstadion en de velden erachter? In drie projectgroepen gingen zij aan de slag met plannen voor Nieuw Oud Oost onder begeleiding van een professioneel bureau. De projectgroepen bestonden onder andere uit buurtbewoners, wijkpanels, ondernemers, supporters, woningcorporaties, Cambuur (Verbindt), studenten, de eigenaar van het huidige voetbalstadion Leyten en gemeente Leeuwarden. De bureaus die de groepen begeleidden, kenden elk een eigen werkwijze. Iedereen kon in de zomer van 2020 reacties geven op de plannen. Wat is goed, wat niet en wat moet terugkomen in één plan? De gemeente ging daarmee aan de slag en maakte 5 bouwstenen.

De gemeente heeft na de zomer van 2020 alle binnengekomen reacties op de 3 toekomstideeën verzameld. De reacties kwamen van de projectgroepen zelf, van bewoners, ondernemers, organisaties en bezoekers van het Cambuurplein. Wat zijn de plussen van elk idee, de minnen en wat zou terug moeten komen in 1 plan?

  • Bekijk de drie toekomstideeën van de projectteams
  • Bekijk een samenvatting van de reacties op deze ideeën met de 5 bouwstenen 

De conclusie van de reacties is dat er 5 bouwstenen zijn voor een gezamenlijk plan:

Verblijven op Cambuurplein

Op het Cambuurplein is niet alleen ruimte voor parkeren. Het moet ook een mooie plek zijn om er te verblijven en elkaar te ontmoeten.

Stadion als inspiratie

De voetbalgeschiedenis en het stadion gebruiken als inspiratie voor de toekomst. Door gebouwen en woningen in de vorm van het stadion te bouwen.

Sociale cohesie

Eigenlijk de rode draad door alle ideeën: Nieuw Oud Oost als een plek voor ontmoeting, en in open verbinding met de omgeving.

Park

Al veel genoemd: ruimte voor groen, klimaat en ecologie in een parkachtige omgeving. Ook ruimte voor collectieve tuinen en sport. Het bestaande en omliggende groen kunnen we betrekken.

Bouwprogramma

Verschillende typen woningen met appartementen en zogenoemde grondgebonden woningen. Aan het park, om een gezamenlijke binnentuin, boven winkels en aan het ‘stadion’.

Stedenbouwkundig model

De bouwstenen zijn de basis voor het verder uitwerken van een nieuwe (Cam)buurt. Ze zijn vertaald naar een eerste stedenbouwkundig model. Een soort puzzel. Dit model is bedoeld om zo goed mogelijk te onderzoeken hoe het gebied eruit kan komen te zien. En vooral: hoe de sterke punten van de verschillende plannen en de wensen van u als bewoner erin terug kunnen komen. Deze puzzel moeten we met elkaar verder uitwerken.

Burgemeester en wethouders van gemeente Leeuwarden hebben het stedenbouwkundig model ook besproken en leggen dit model nu voor aan u als buurtbewoner, betrokken organisaties en aan de gemeenteraad om er een reactie op te geven.

Bekijk het stedenbouwkundig model en kom naar de digitale informatieavond op 9 februari waarin we het model presenteren. Lees ook de begeleidende brief aan de gemeenteraad.

Eerste reactie van de drie projectteams

Een eerste model is in november 2020 al besproken met de drie projectteams HKB, CGCS en DAAD. In grote lijn hebben de teams waardering voor de analyse en de vertaling naar een model. Waar vooral nog aandacht voor wordt gevraagd is het groen, parkeren en het aantal en soort woningen. Lees de reacties van de teams op het model.