Statement 3

Ria Faber is vrijwilliger in Cambuursterhoek, woont in de wijk [...]